Sirkulært design er fremtiden

Skoindustien må regenereres

I dag produseres minst 22 milliarder par sko hvert år. Minst 90% av disse skoene vil havne på søppelfyllinger. De fleste materialene i disse skoene kan ikke gjenbrukes siden de ikke er laget for å resirkuleres, noe som fører til massive karbonutslipp. Vi kan ikke akseptere at det er slik mote- og skoindustrien vil fortsette å fungere i fremtiden.

Sirkulært design er grunnlaget for en fremtidig bærekraftig skoeindustri, og det har vært kjerneambisjonen til New Movements siden vår oppstart. For å oppnå en fullstendig sirkulær verdikjede med minimalt miljøfotavtrykk, må vi ned på atomnivå og lage nye tekniske tekstiler som ennå ikke eksisterer. Dette kan bare skje gjennom banebrytende forskning og ambisiøse partnerskap for innovasjon.

Panteprogrammet 'The Circular Program'

I 2020 lanserte vi The Circular Program', som gjør det enkelt for alle New Movements-eiere å returnere sine utslitte sko til oss. Skoene returneres til våre produsenter, og en betydelig del av materialene blir deretter gjenbrukt i produksjonen av nye sko. Nivået av sirkulæritet varierer fra type sko og materialene i dem. Vi oppgraderer kontinuerlig våre materialer og produksjonsprosesser for å være ledende på sirkulæritet.

Resirkuler her

Resirkuler dine utslitte sko med vårt Circular Program, og vi vil gjenbruke materialene til å lage nye sko.

Og du får 20% rabatt på ditt neste par. Alle vinner!