Out with the old, in with new movements.

Produksjon
(English version coming soon)


I New Movements har vi fra begynnelsen av vært opptatt av samarbeid med leverandører som kan dokumentere gode arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø. Ikke minst at de står for kjerneverdiene til selskapet. FNs bærekraftsmål 12 og 17 som går på ansvarlig forbruk og produksjon samt samarbeid står høyt på agendaen vår. Vi har derfor brukt mye tid på å finne de riktige produsentene.

Snow

Etter en jorden-rundt-reise og samtaler med et flertalls råvareprodusenter, leverandører, og fabrikker som ikke svarte til forventningene, bestemte vi oss for å banke på døren til Europeiske naboland – Portugal og Spania hvor vi fant fabrikker som opprettholder høye standarder for etikk, rettferdig lønn og likestilling i henhold til EU-standarder.

For eksempel så jobber alle arbeidere hos våre leverandørbedrifter åtte timers vakter fra mandag til fredag. Overtidstimer utover det er kun tillatt mot tilleggslønn og arbeidstakere har ikke lov til å jobbe mer enn to ekstra timer per dag. I tillegg har alle arbeidstakere krav på 22 feriedager i året.

I tillegg benytter fabrikkene seg hovedsakelig av fornybarenergi.

Materialvalg

Bærekraft