Snow
Vår ambisjon

(English version coming soon)

Vi har som mål å lage verdens mest bærekraftige sko, men veien dit er utfordrende og det er fortsatt mye som gjenstår. I mellomtiden er vi stolt av alt vi har fått til og jobber hver dag for å få til enda mer.

Vi bruker organiske, fornybare og resirkulerte materialer i den grad teknologien tillater det med den kunnskapen vi har i dag. Vår forretningsmodell er basert på FNs bærekrafts mål og våre sko skal bidra til å redusere miljøavtrykk samt å nå de globale klimamålene i en bransje som fortsatt har en lang vei å gå hva gjelder bærekraftig omstilling.

Vi har som mål at ingen av våre sko havner på søppeldyngene. Vi vil at våre sko skal etterlate minimalt klimafotavtrykk, ha lengst mulig levetid og sørge for maksimal utnyttelse av ressursene, selv etter at skoens levetid er over. For å kunne oppnå dette må vi legge mye arbeid i forskning og utvikling, spesielt innen sirkulær materialteknologi, sirkulært design og bærekraftige produksjonsmetoder.

NEW MOVEMENTS
Start your own.