Om New Movements

(English version coming soon)

New Movements er et resultat av ekstraordinær interesse for sko, kvalitet og miljø. Grunnlegger og designer, Martin Evensen har hatt enorm fascinasjon for sko hele livet. Med en oldefar og bestefar som skomakere i Norge har han hatt sko i blodet fra livets første dager. Likevel så ikke New Movements dagens lys før 2011 da Martin studerte design- og varehandel i San Francisco. Et valgfag i sko-design vekket interessen og lidenskapen for å endre en i hovedsak fast-fashion industri. Det var starten på det norske sko-eventyret med miljø og klima i roten av i hjertet.