What goes around should come back around.

Sirkulæritet

(English version coming soon)


I dag havner omtrent 95 prosent av nesten 25 milliarder par sko som produseres hvert år på verdens søppelfyllinger – en masse avfall som ikke kan gjenbrukes fordi disse skoene rett og slett ikke er designet for å være resirkulerbare. Og drivhusgassene som slippes ut for å produsere skoene er skremmende. Vi kan ikke akseptere at det bare er slik det gjøres.


Sirkulæritet er fremtiden og går hånd i hånd med bærekraft. Det har fra dag en vært en del av kjerneambisjonen til New Movements. Men vi trenger mer teknologi, bedre samarbeid og innovasjon for å nå en fullstendig sirkulær næringskjede som ikke etterlater karbonavtrykk. 

I 2020 lanserte vi “The Circular Program” (sirkulærprogrammet) hvor alle New Movements eiere kan pante sine utslitte sko tilbake til oss. Vi har fått bekreftet at nesten hele skoen kan resirkuleres, men vi jobber fortsatt med å få dokumentasjon og fakta på hvor stor andel det er snakk om og hvilken betydning det har for miljøet. 

Sirkulærprogrammet

Return Your Shoes Here